ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στη προσπάθεια να βελτιώσω τις υπηρεσίες μου προς τους υποψήφιους πελάτες μας θα ήθελα να σας ζητήσω να συμπληρώσετε το σύντομο παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Η φωτογράφιση για την οποία σας ζήτησα προσφορά δεν έχει πραγματοποιηθεί
Επέλεξα άλλο φωτογράφο για τη φωτογράφιση που με ενδιέφερε.
Η προσφορά που μου στείλατε ήταν ακριβότερη από άλλων φωτογράφων.
Δεν έμεινα ικανοποιημένος/-η από την επικοινωνία που είχα μαζί σας.
Δεν έμεινα ικανοποιημένος /-η από τις υπηρεσίες που μου προσφέρατε.
Δεν έμεινα ικανοποιημένος/-η από τη παρουσίαση των φωτογραφίσεων που έχετε στην ιστοσελίδα σας (Portfolio).
Αναφέρετε πιθανές παρατηρήσεις σας ή λόγους που δεν συνεργαστήκαμε μαζί μου.
Βαθμολογήστε τη γενικότερη εντύπωση που είχατε από την επικοινωνία μας
Θα ήθελα να μου στέλνετε ενημερωτικά emails
Παρακαλώ διαγράψτε το email μου από τις λίστες σας.

Ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε!